Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków Koła Łowieckiego „MEWA” w Braniewie

Zarząd Koła Łowieckiego „Mewa” w Braniewie w oparciu o paragraf 40 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 26.05.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Mewa w Braniewie w Sadybie Myśliwskiej Baranówka. Początek obrad godzina 10:00