Zasługi

ZŁOTY MEDAL:

W 2007 roku Koło Łowieckie „Mewa” zostało odznaczone złotym medalem przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich przy Zarządzie Głównym PZŁ w Warszawie.
medal-zloty
Medal przyznano za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając:
– wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ,
– osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny,
– ewidentne rezultaty w ochronie środowiska,
– walkę z kłusownictwem,
– osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
– wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

SZTANDAR STOWARZYSZENIA KÓŁ ŁOWIECKICH ZIEMI BRANIEWSKIEJ:
Dnia 08.05.1993 roku w kasynie oficerskim odbył się Wielki Bal Myśliwski. W balu uczestniczyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz administracyjnych, sponsorzy obchodów i myśliwi. Uroczystość rozpoczęto przekazaniem „STOWARZYSZENIU KÓŁ ŁOWIECKICH ZIEMI BRANIEWSKIEJ” sztandaru, ufundowanego przez Gminę Braniewo. Sztandar wykonany został w Starogardzkiej Pracowni Haftów Artystycznych, według projektu opracowanego przez p.p. Szkutnika Henryka – awers i Goericka Andrzeja – rewers. Projekt sztandaru zaakceptował uprzednio Komitet Obchodów. Wręczenia sztandaru, pocztowi sztandarowemu składającego się z Prezesów trzech Kół łowieckich – p.p. Goericka Andrzeja, Bursy Romana, Kunca Eugeniusza, dokonał Wójt Gminy Braniewo – Sokołowski Janusz. Otrzymanie sztandaru stało się symbolem integracji całego środowiska łowieckiego Ziemi Braniewskiej. Za zgodą Zarządów Kół łowieckich oraz Rady gminy Braniewo i Wójta gminy, sztandar został przekazany do wieczystego depozytu Urzędowi gminy Braniewo. Uroczystość przekazania sztandaru, odbyła się podczas sesji Rady gminy. W imieniu Komitetu, sztandar przekazali: p.p. Goerick Andrzej, Szkutnik Henryk, Bursa Roman, Kunc Eugeniusz. Sztandar „STOWARZYSZENIA KÓŁ ŁOWIECKICH ZIEMI BRANIEWSKIEJ” jest przechowywany w gabinecie Wójta gminy, w specjalnej gablocie. W komplecie sztandaru jest pięć zielonych szarf z nazwami Kół stowarzyszonych.

SZTANDAR KOŁA ŁOWIECKIEGO MEWA:

PODŁOWCZY Leszek Kołakowski

Rok 2007, był rokiem 60-lecia istnienia Naszego Koła. Zarząd Koła postanowił podjąć wiele działań, by uczcić jubileusz . Jednym z pierwszych pomysłów, było posiadanie własnego sztandaru. Kolejnym z pomysłów, było wystąpienie do centralnych władz łowieckich o nadanie odznaczeń łowieckich dla zasłużonych członków Naszego Koła. Następnie postanowiono zorganizować polowanie jubileuszowe oraz jubileuszowy bal myśliwski. Dnia 22.04.2007r, na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, Zarząd Koła, przedstawił w/w propozycje odnośnie obchodów. W trakcie dyskusji na temat posiadania sztandaru, padła propozycja – dobrowolnych wpłat przez członków Koła Łowieckiego „MEWA”, celem pokrycia kosztów związanych ze sztandarem. Propozycja została zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie i w efekcie, koszt wykonania sztandaru, został pokryty właśnie z tych dobrowolnych wpłat. Pozostałe propozycje zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie i przystąpiono do realizacji zadań związanych z obchodami jubileuszu Koła. Zarząd Koła, zwrócił się z prośbą do Kol. Henryka Szkutnika o wykonanie projektu sztandaru dla Naszego Koła. Kol. Szkutnik Henryk – wyraził zgodę na wykonanie projektu. Projekt został pozytywnie oceniony i zaakceptowany. Wykonanie sztandaru zlecono Pracowni Haftu Artystycznego w Starogardzie Gdańskim. Zarząd KŁ „MEWA”, zajął się kolejnymi zadaniami, które należało zrealizować. Wysłano wnioski do Kapituły Odznaczeń Łowieckich przy NRŁ w Warszawie o nadanie odznaczeń. Zlecono wykonanie okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się członków KŁ „MEWA”, okolicznościowych kart stanowiskowych, okolicznościowych znaczków na kapelusz myśliwski oraz flagi z nazwą i logo Koła. Zaczęto przygotowania do zorganizowania polowania jubileuszowego, zaplanowanego na dzień 20.10.2007r. w łowisku Baranówka oraz zorganizowania jubileuszowego balu myśliwskiego, zaplanowanego na dzień 27.10.2007r.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się polowaniem zbiorowym, dnia 20.10.2007r. Prezes Zarządu Koła – Jan Hryniewicz, przywitał zaproszonych kolegów myśliwych z zaprzyjaźnionych kół łowieckich, przywitał kolegów myśliwych z K.Ł. „MEWA” i wszyscy udali się na polowanie. Po powrocie z polowania, na pokocie znalazły się łania, sarna, dzik i lisy. Kolegom myśliwym, którym Darzył Bór, zostały wręczone medale króla i vice-króla polowania. W trakcie pokotu, Łowczy Okręgowy – Kol. Tylkowski Wieńczysław na ręce Prezesa KŁ „MEWA”, przekazał flagę z logo Polskiego Związku Łowieckiego. Po przekazaniu tej flagi Prezes Zarządu Koła, zarządził oficjalne wciągnięcie na maszty – flagi Naszego Koła i flagi PZŁ. Po odtrąbieniu zakończenia polowania, rozpoczęła się msza polowa, koncelebrowana przez ks. Mirosława Masztalerka – kapelana braci łowieckiej z elbląskiego okręgu łowieckiego. Podczas mszy, został odczytany akt nadania sztandaru dla Naszego Koła, następnie Prezes Zarządu Okręgowego – Kol. Zdzisław Rutkowski, przekazał oficjalnie sztandar dla Koła Łowieckiego „MEWA”, na ręce Prezesa Zarządu Koła – Jana Hryniewicza. Po przekazaniu sztandaru dla pocztu sztandarowego, nastąpiło poświęcenie sztandaru przez Księdza kapelana. Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście, myśliwi z KŁ „MEWA” wraz z rodzinami, myśliwi z innych Kół, zostali zaproszeni na biesiadę myśliwską. W trakcie biesiady wszystkim uczestnikom rozdano smycze z miniaturką dobrej wódeczki. Zawdzięczamy to Kol. Markowi Goerickowi, który pozyskał sponsora na tego typu rzecz, z okazji 60 lecia Naszego Koła. Sygnały i pieśni myśliwskie odgrywane przez Zespół Muzyki Myśliwskiej „HUBERTUS”, znakomicie uzupełniały całość uroczystości.

Nagranie wideo z obchodów 60-lecia Koła Łowieckiego MEWA:

60 – Lecie Koła Łowieckiego MEWA. 2007 r. cz. 1

60 – Lecie Koła Łowieckiego MEWA. 2007 r. cz. 2

60 – Lecie Koła Łowieckiego MEWA. 2007 r. cz. 3

 

CZŁONKOWIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „MEWA” ODZNACZENI MEDALAMI ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ:W związku z utworzeniem w 1975 roku, województwa elbląskiego, wybrano nowe Wojewódzkie Rady Łowieckie. W czasie działalności tej Rady, w latach 1975 – 1999, powstał pomysł ustanowienia elbląskiego wojewódzkiego odznaczenia łowieckiego: medalu, przyznawanego myśliwym, instytucjom, organizacjom i innym osobom. Był to medal „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA WOJEWÓDZTWA ELBLĄSKIEGO”. Kapituła medalu, uhonorowała takim medalem, następujących członków KŁ „MEWA”:

1. GOERICK ANDRZEJ
2. SZKUTNIK HENRYK
3. ŚMIRSKI STEFAN
4. RAPLEWICZ RYSZARD
5. WŁODARCZYK RYSZARD

Po zmianach reorganizacyjnych, tj. po likwidacji województwa elbląskiego, poprzednie wojewódzkie władze łowieckie przekształciły się w okręgowe władze łowieckie. Powstały okręgowe zarządy łowieckie. W 2008 roku, w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu, powstał pomysł ustanowienia medalu, ale tym razem, za zasługi dla okręgu łowieckiego. Jest to medal: „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA OKRĘGU PZŁ”. Kapituła medalu, uhonorowała takim medalem, następujących członków Koła Łowieckiego „MEWA”:

1. HRYNIEWICZ JAN – odznaczony w 2008 roku
2. STANISZEWSKI JAN – odznaczony w 2009 roku
3. WIERNASZ WOJCIECH – odznaczony w 2009 roku
4. KAPUSTO GRZEGORZ – odznaczony w 2009 roku
5. GOERICK MAREK – odznaczony w 2009 roku                                                                                                                                                 6. SZKUTNIK PRZEMYSŁAW – odznaczony w 2017 roku                                                                                                                                     7. SZKUTNIK JERZY – odznaczony w 2017 roku                

 

do góry »