Zarządy

Wszystkie zarządy w ciągu 70 lat istnienia koła poprzez dobrą pracę przekazywały sobie łowiska lepiej zagospodarowane, kasę koła zasobniejszą, stan osobowy lepiej zorganizowany i bardziej zdyscyplinowany. Ludziom którzy w nich pracowali zawdzięczamy to, że dzisiejsza MEWA ma się dobrze. Każdy z kolejnych zarządów pozostawił po sobie więcej niż zastał w chwili przejmowaniu obowiązków od swoich poprzedników. Z uwagi na brak dokumentów archiwalnych nie udało się ustalić wszystkich składów osobowych zarządów koła w całym okresie jego istnienia. Najwięcej wiemy o prezesach.                                                                                                                                                                                  

Prezesi Koła

Pierwszym prezesem był Jerzy Onych, drugim Stanisław  Borowiak, trzecim Henryk Ryszko, czwartym Protazy Bunda, piątym Józef Obodziński (w latach 1952 – 1955), szóstym  (prawdopodobnie) Edward Kamiński, siódmym ponownie Henryk  Ryszko (w latach 1961 – 1963), ósmym Jan Baczkowski (w latach  1964 – 1967), dziewiątym ponownie Stanisław Borowiak (w latach  1968 – 1974), dziesiątym przez jedną kadencję Ryszard Karpiński,  jedenastym  Stefan Śmirski (w latach 1975 – 1991), dwunastym przez  kilka miesięcy Henryk Szkutnik, trzynastym Andrzej Goerick (w latach 1992 – 2000), a czternastym od roku 2000 do roku 2022 Jan Hryniewicz, piętnastym od 2022 Andrzej Kurzyński

Wiceprezesi

W historii koła było dwóch wiceprezesów. W latach 1975 – 1978 – Andrzej  Goerick i w  latach 1989 – 1991 –  Marian Kopczyński.

Łowczowie

Z powodu braku dokumentów w archiwach koła dziś już nie da się ustalić wszystkich którzy nimi byli. To właśnie na nich spoczął największy ogrom pracy, która w naszym kole została zrobiona. Dzięki nim mamy dziś łowiska zasobne w zwierzynę i dobrze zagospodarowane. Na podstawie wspomnień najstarszych członków i istniejących dokumentów wiemy, że funkcję tę pełnili na pewno koledzy: Protazy Bunda, Józef  Knitter, Henryk Ryszko, Andrzej Borowiak, Stanisław  Wiernasz, Zbigniew Sierzputowski, Stefan Śmirski, Andrzej Goerick, Stanisław Kowalczyk, Ryszard Włodarczyk, Roman Kłos, Jan Staniszewski, od 2016 do roku 2022 Andrzej Kurzyński, od roku 2022 Jacek Kicmaniuk.

Skarbnicy

Byli nimi na pewno koledzy: Eugeniusz Sierzputowski, Jan Kundzinowicz, Zygmunt  Góźdź, Zbigniew Sierzputowski, Andrzej Goerick, Józef Korwelis (przez 19 lat – ostatnio 1998 – 2001), Elżbieta  Kozioł (1994 – 1998), Wojciech Wiernasz (2001-2022) od roku 2022 – Krzysztof Witkowski.

Sekretarze

Najdłużej, ponad trzydzieści lat, funkcję tę pełnił Zenon  Gruszkiewicz. Byli nimi też: Henryk Ryszko, Stanisław Kowalczyk, Józef Obolewicz, Jan Hryniewicz, Marian Kopczyński, Jacek Borowiak (1996 – 2000), Bartłomiej Fita (2000-2017), Jacek Maludziński (2017-2022), Od roku 2022 – Marcin Wiernasz.

Podłowczowie

W historii koła funkcja ta pojawiała się i znikała. W latach  sześćdziesiątych byli nimi: Wacław Grochowalski, Roman  Włodarczyk, Maciej Składziński. W latach 1988 – 1989 Jacek  Borowiak, w okresie 1995 – 1996 Leszek Dorawa, w latach 1997  – 2000 Jan Hryniewicz, w latach 2000-2001 Wiernasz Wojciech  w latach 2001 – 2015,  Grzegorz Kapusto, w latach 2015 – 2022, Leszek Kołakowski, od roku 2022 – Tomasz Kozioł.

 

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „MEWA” z dnia 02.10.2005 roku, nadano tytuł  HONOROWEGO PREZESA KŁ „MEWA” dla Kol. Śmirskiego Stefana.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „MEWA” z dnia 12.06.2022 roku, nadano tytuł  HONOROWEGO PREZESA KŁ „MEWA” dla Kol. Hryniewicza Jana.

 

 powrót»