Z historii kart „Mewy”

                                                                                                                                               powrót»                                                                                                         

Pierwsze koło łowieckie w Braniewie założono w 1946 roku.

Nazwano je ZATOKA. Pełnej listy pierwszych członków nie udało się odtworzyć ale na pewno założycielami Koła byli następujący Koledzy:

– Jerzy Onych – ówczesny członek Miejskiej Rady Narodowej i pierwszy prezes koła,
– Mieczysław Górecki – pełnomocnik rządu do spraw Ziem Odzyskanych,
– Stanisław Gołębiowski – późniejszy taksówkarz,
– Stanisław Borowiak – powstaniec wielkopolski, żołnierz zawodowy KOP i oficer LWP,
– Henryk Ryszko – geodeta,
– Protazy Bunda – rolnik z Gronowa,
– Jan Nosal – strażnik rezerwatu bobrów,
– Piotr Buchowiecki – rolnik z Nowej Pasłęki,
– W. Jerke,  
Adolf Gałuszka,  
Jan Słomka,  
Jerzy Grelewski.  

 

W latach pięćdziesiątych dołączyli do nich:

– Józef Knitter, – Eugeniusz Sierzputowski,
– Eugeniusz Kunc, – Ryszard Wyrożembski,
– Zdzisław Krygier, – Franciszek Zazulka,
– Józef Obodziński, – Franciszek Szymkiewicz,
– Jan Wiśniewski, – Jan Baczkowski,
– Edward Kędzior, – Stanisław Choliński,
– Czesław Ferenc, – Jan Szymanowicz,
– Jan Kundzinowicz, – Franciszek Szybkowski,
– Tadeusz Śmigielski, – Piotr Malec,
– Stanisław Głowacki, – Seweryn Goch.
– Zbigniew Sierzputowski,  

W latach 1953/54 powstała sieć obwodów łowieckich i zmieniono nazwę koła z ZATOKI na koło Łowieckie nr 1 w Braniewie.  Od 1957 roku koło nosi już obecną nazwę – KOŁO ŁOWIECKIE ” MEWA” w Braniewie, a w jego okrągłej pieczęci pojawia się sylwetka mewy. W tym czasie
w posiadaniu Mewy są  obwody łowieckie nr: 49, 50, 51 i 58 (dzisiejsze 3, 4, 13, 14).

W dniu 20.12.1961 roku zwołano Walne Zgromadzenie, na którym zdecydowano o podziale „MEWY” na dwa koła. Z uwagi na historyczne znaczenie tego zebrania, przytoczymy fragment protokołu z archiwum:

… Zebranie zagaił Łowczy Koła – kol. Sierzputowski Zbigniew, który zaproponował następujący porządek dzienny zebrania:

1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Sprawy organizacyjne
a) podział koła na dwa samodzielne Koła.

Przewodniczącym został wybrany kol. Stanisław Borowiak, który wysunął wniosek o podział Koła Łowieckiego MEWA na dwa koła. Wniosek ten poparł i uzasadnił kol. Jan Baczkowski. W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek ten przeszedł jednomyślnie…

… W tym stanie rzeczy przystąpiono do podziału Koła wg niżej podanej listy:

Koło „MEWA” w Braniewie: przydzielono obw. nr 51 ,58

1. Ferenc Czesław 10. Kundzinowicz Jan
2. Zazulka Franciszek 11. Krygier Zdzisław
3. Szymkiewicz Franciszek 12. Obodziński Józef
4. Wyrożembski Ryszard 13. Szymanowicz Jan
5. Nosal Jan 14. Wiernasz Stanisław
6. Baczkowski Jan 15. Wiśniewski Jan
7. Borowiak Stanisław 16. Szybkowski Franciszek
8. Choliński Stanisław 17. Mechliński
9. Gałuszka Adolf  

Nowe Koło: przydzielono obw. nr 49, 50

1. Bunda Proć 9. Goch Seweryn
2. Gawron Kazimierz 10. Sierzputowski Zbigniew
3. Gruszkiewicz Zenon 11. Sierzputowski Eugeniusz
4. Kniter Jan 12. Jerke W.
5. Malec Piotr 13. Głowacki Stanisław
6. Słomka Jan 14. Kunc Eugeniusz
7. Śmigielski Tadeusz 15. Mandecki Zbigniew
8. Grelewski Jarzy  

Do chwili ukonstytuowania się zarządu nowego koła ,wszelkie sprawy organizacyjne będą prowadzone przez Zarząd koła „MEWA” w Braniewie…”

Jako powód rozbicia MEWY, dokumenty archiwalne podają dużą liczbę członków.

Nowe koło nazwano PONOWA. Do pierwszego jej zarządu weszli:

1. Malec Piotr – Przewodniczący
2. Sierzputowski Zbigniew – Łowczy
3. Goch Seweryn – Sekretarz
4. Głowacki Stanisław – Skarbnik

W dniu 21 lutego 1962 roku, decyzją Powiatowej Rady Łowieckiej w Braniewie, przyjęto Koło „Ponowa” w poczet Polskiego Związku Łowieckiego.

Następna zachowana lista „MEWY”, pochodzi z roku 1968. Są na niej:

1. Borowiak Stanisław 11. Krygier Zdzisław 21. Sierzputowski Eugeniusz
2. Sierzputowski Zbigniew 12. Buraczewski Roman 22. Głowacki Stanisław
3. Gruszkiewicz Zenon 13. Rudziejewski Ryszard 23. Dmochewicz Mieczysław
4. Góżdż Zygmunt 14. Wiśniewski Jan 24. Szymkiewicz Franciszek
5. Zalewski Kazimierz 15. Openchowski Marian 25. Szymanowicz Jan
6. Składziński Maciej 16. Mielczarek Jerzy 26. Nosal Jan
7. Kolawski Stanisław 17. Wiernasz Stanisław 27. Mackiewicz Wacław
8. Kundzinowicz Jan 18. Obodziński Józef 28. Bocheńczyk Michał
9. Grochowalski Wacław 19. Baczkowski Jan 29. Polański Stanisław
10. Borowiak Andrzej 20. Włodarczyk Ryszard 30. Mandecki Zbigniew

Jak widać, niektórzy z  kolegów  wrócili  z  PONOWY do MEWY i dołączyli też następni. Część  kolegów  z listy sprzed lat odeszła, ale niektórzy polują  w naszych szeregach do dzisiaj. Ci, którzy odeszli przekazali łowiecką pasję swoim synom, córkom czy wnukom. Łowiectwo w naszym Kole jest rodzinną tradycją, przekazywaną na następne pokolenia. Stale też przychodzą nowi ludzie, którzy dają początek nowym rodom myśliwych i przekazują dalej łowieckie tradycje.

W latach siedemdziesiątych dołączyli do Koła:
Jabłonka Jerzy(70), Glazer Krzysztof(70), Bułhak Edward(70), Karpiński Ryszard(70), Mandecka Zofia(71), Poszewiecki Jan(71), Rakowski Zygmunt(71), Czajkowski Bogdan(71), Solanowski Janusz(71), Piotrowiak Wiesław(71), Pawłowski Sylwin(71), Maćkowski Kazimierz(71), Szkutnik Henryk(71), Goerick Andrzej(72), Śmirski Stefan(72), Kowalczyk Stanisław(74), Putra Romuald(74), Korwelis Józef(74), Obolewicz Józef(74), Wróblewski Jerzy(75), Mańczak Florian(75), Karpowicz Roman(75), Grzegorczyk Edward(75), Goerick Maria(76), Staniszewski Jan(76), Borowiak Jacek(78), Janeczko Henryk(78), Kozak Tadeusz(78), Szymański Leszek(78), Mańkut Władysław(79), Orłowski Jan(78), Dziewałtowski Juliusz(79), Mickiewicz  Romuald(79).

W latach osiemdziesiątych dołączyli do Koła:
Minczewski Aleksander(80), Grzegorczyk Arkadiusz(80), Nowosiak Antoni(80), Grzegorczyk Dorota(81), Wiernasz Wojciech(81), Kapusto Grzegorz(81), Kosakowski Stanisław(81), Goerick Rajmund(83), Broński Stanisław(83), Hryniewicz Jan(83), Szkutnik Jerzy(84), Mandecki Wojciech(84), Raplewicz Ryszard(84), Goerick-Ostrowska Justyna(85), Kozioł Jan(85), Hryniewicz Dorota(85), Jaszczanin Janusz(85), Krzesiński Jerzy(85), Kurek Karol(85), Sołowiej Jan(86), Zabiełło Jerzy(86), Adamowicz Jan(88), Falkowski Olgierd(88), Nowicki Eugeniusz(88), Salitra Tadeusz(88), Szymborski Marek(88), Zawadzki Edmund( 88).

W latach dziewięćdziesiątych dołączyli do Koła:
Goerick Robert(90), Kozioł Elżbieta (90), Grzegorczyk Andrzej(92), Bobin Andrzej(93), Goerick Marek(93), Goerick Piotr(93), Karski Jerzy(93), Kurowski Edmund(93), Barański Zbigniew(93), Ławniczak Henryk(93), Raplewicz Andrzej(93), Spychała Andrzej(93), Wolak Jerzy(93),Szkutnik Przemysław(93), Kłos Roman(94), Budzyński Maciej(94), Buzuk Henryk(95), Grzegorczyk Adam(95), Kozioł Tomasz(96), Ostrowski Arkadiusz(96), Kubiak Kazimierz(97), Kozioł Paweł(99), Kozioł Piotr(99), Fita Bartłomiej(99).

W następnych latach, przybyli do Naszego Koła:
Kicmaniuk Jacek(2000), Broński Piotr(2000), Kłos Adrian(2000), Kłosiński Sławomir(2000), Zawadzki Marek(2000), Plażuk Andrzej(2001), Kucko Robert(2001), Silicki Andrzej(2001), Senenko Jarosław(2001), Boncal Jan(2002), Karpowicz Bartosz(2003), Kurzyński Andrzej(2003), Kwieciński Jerzy(2003), Staniszewski Damian(2003), Kołakowski Leszek(2004), Koryśko Jan(2005), Pawlukowski Mirosław(2007), Jastrzębski Janusz(2007), Konończuk Andrzej (2009), Komarnicki Jan (2009), Goerick Grzegorz (2009), Wyszomirski Maciej (2009), Goerick Hubert (2009), Kapusto Adam (2010), Goerick Grzegorz s. Rajmunda (2010), Koryśko Mirosław (2010); Grzybowski Rafał (2011), Kazimierczak Ryszard (2012), Werbowy Dariusz (2012); Kunc Michał (2013), Wyszomirski Grzegorz (2014), Rybczyński Andrzej (2014), Kurek Hubert (2014), Goerick Szymon (2014),  Wiernasz Marcin (2014); Januszewski Andrzej (2015), Witkowski Krzysztof (2015) Karczyński Adam (2016) Adamowicz Grzegorz (2016) Kicmaniuk Agata (2016) Grzegorczyk Rafał (2016)

 

MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY

W roku 2012 minęła 65 rocznica istnienia Koła Łowieckiego „Mewa”, z związku z powyższym wydano medal okolicznościowy, który to został wręczony kolegom myśliwym podczas uroczystego polowania Hubertowskiego. Tego samego dnia mieliśmy przyjemność bawić się na uroczystym balu.

medal-okolicznosciowy

do góry»