Wysokość składki członkowskiej PZŁ oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017

Wysokość składki członkowskiej PZŁ oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017 wynosi :

Składka normalna: razem 357,00 zł

Składka ulgowa: razem 197,00 zł

Uchwała Nr 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14.09.2016r.