Wybory Nowego Sekretarza

W dniu 10.09.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „MEWA” powołało nowego Sekretarza,                         kol. Jacek Maludziński (pierwszy od prawej). 

Członkowie Zarządu Koła Łowieckiego „MEWA” z nowo wybranym Sekretarzem.

Darz Bór.