Uchwała nr 50/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku

W sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodnosci odstrzału.

 

Uchwała nr 50/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku