Pamięci tych, którzy odeszli

Na dorobek i pozycję Koła, złożyły się wysiłki i osiągnięcia paru pokoleń myśliwych. Kontynujemy dziś w Naszym Kole i rozwijamy to, co rozpoczęli założyciele tego Koła. Wielu z nich już dziś nie poluje. Losy wielu są nam nieznane, a o niektórych wiemy bardzo niewiele. Bylibyśmy niesprawiedliwi pomijając milczeniem tych, których nie ma wśród nas, a których życie i działalność łowiecka związana była z Naszym Kołem.

Do krainy wiecznych łowów odeszli, lecz w naszej pamięci pozostają :

1. Ryszko Henryk

2. Bunda Protazy

 3. Nosal Jan

 4. Baczkowski Jan

 5. Borowiak Stanisław

 6. Borowiak Andrzej

 7. Obodziński Józef

 8. Putra Romuald

 9. Składziński Maciej

10. Krygier Zdzisław

11. Pawłowski Sylwin

12. Kowalczyk Stanisław

13. Guz Tadeusz

14. Góżdż Zygmunt

15. Grzegorczyk Edward

16. Gruszkiewicz Zenon

17. Mackiewicz Wacław

18. Mackiewicz Arkadiusz

19. Mańczak Florian

20. Mandecki Zbigniew

21. Mińczewski Aleksander

22. Obolewicz Józef

23. Goerick Andrzej

24. Rakowski Zygmunt

25. Wiernasz Stanisław

26. Wróblewski Jerzy

27. Nowosiak Antoni

28. Korwelis Józef

29. Kozak Tadeusz

30. Juszczyk Ryszard

31. Barański Zbigniew

32. Goerick Piotr

33. Sierzputowski Zbigniew

34. Kopczyński Marian

35. Szkutnik Henryk

36. Goerick Rajmund

37. Śmirski Stefan

38. Broński Stanisław

39. Buzuk Henryk

 

Niech knieja wiecznie szumi nad ich mogiłą…

 

 

 powrót»