Organa Koła

Zarząd

O atmosferze w kole, jakości prowadzonej gospodarki, wizerunku koła na zewnątrz i znaczeniu koła w społeczności lokalnej decyduje w stopniu zasadniczym jego zarząd, a w szczególności prezes i łowczy.

To oni odpowiadają za całokształt gospodarki łowieckiej, kondycję finansową koła, zasobność łowisk w zwierzynę.
Do dnia dzisiejszego odpowiedzialność tą ponoszą…

…ale aby nie było im tak lekko czuwają nad nimi:

Komisja rewizyjna

Członkowie:
Kubiak Kazimierz
Koryśko Jan

GOSPODARZE OBWODÓW:

Ob. 27 Kol. Staniszewski Jan
Ob. 56 Kol. Kozioł Tomasz
Ob. 78 Kol. Zawadzki Marek

STRAŻNICY ŁOWIECCY:

Ob. 27 Kol. Bogdanowicz Patryk
Ob. 56 Kol. Ostrowski Arkadiusz
Ob. 78 Kol. Wolak Jerzy

KOMISJA SZACUJĄCA SZKODY ŁOWIECKIE:

Ob. 27,  Ob. 56,  Kol. Staniszewski Jan i Kol. Kapusto Grzegorz

Ob. 78 – Kol. Andrzej Grzegorczyk i Kol. Andrzej Spychała

DRUŻYNA STRZELECKA:

Kol. Kurzyński Andrzej – klasa mistrzowska                                                                                                                                                       Kol. Marek Goerick – klasa mistrzowska
Kol. Ostrowski Arkadiusz – klasa mistrzowska
Kol. Grzybowski Rafał – klasa mistrzowska