Nowe wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie znakowania tusz dzików

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań w wyznaczonych strefach ASF oraz w ramach odstrzału sanitarnego.

 

Przedmiotowe wytyczne będą obowiązywały od dnia 20 września 2018 r.