Łowiska


fotki

„Zaszumiał las, zaszumiał bór od Łańska do Fromborka.
Hej! szumi dąb, cis ,świerk i buk i sosna bursztynowa.
A jeleń wygląda z gęstwiny i śmieją się usta kaliny.
Brzmi róg, hej! hej! Z Ramuckich kniej.
Od Łańska do Fromborka.”

                                                                      ( Maria Zientara -Malewska )

Tereny, na których leżą dzierżawione przez Koło, obwody łowieckie, należą do bardzo ciekawych pod względem geograficznym. Ich ukształtowanie i bliskie sąsiedztwo morza, wpływa na istnienie podziału obszaru na dwie strefy klimatyczne. Obfitość opadów i niższe średnie temperatury roczne, to cecha Wysoczyzny Elbląskiej. Drugą strefą jest Równina Warmińska, region naturalny, położony pomiędzy Wysoczyzną Elbląską (na zachodzie) i Wzniesieniami Górowskimi (na wschodzie). Powierzchnia 642 km2. Obszar równinny, częściowo zbudowany  z iłów polodowcowych, położony na wysokości ok. 70 m n.p.m., odwadniany przez Baudę i dolną Pasłękę. Region rolniczy o żyznych glebach, występują niewielkie płaty lasu. Większe miejscowości leżą na granicach regionu – na południu Pasłęk, na północy Frombork i Braniewo.

NASZE OBWODY  –  Koło nasze dzierżawi trzy obwody łowieckie o powierzchni ogólnej 20 610,80 ha.

OBWÓD nr 27 

Ogólna powierzchnia – 6413,45ha. Od przejścia granicznego Gronowo DK54 przez Młoteczno, Siedlisko do skrzyżowania z DW504 w mieście Braniewo, następnie tą drogą przez Stępień do Fromborka, gdzie ul. Ogrodową oraz jej przedłużeniem do granicy pasa technicznego (przyległego do linii brzegowej Zalewu Wiślanego), dalej jego granicą w kierunku północno-wschodnim do granicy państwa i dalej tą granicą do przejścia granicznego Gronowo.

OBWÓD nr 56

Ogólna powierzchnia – 6069,51ha. Od pasa technicznego w miejscowości Frombork, następnie ul. Ogrodową do DW 504 i dalej tą drogą przez Stępień do zjazdu w kierunku miejscowości Garbina i dalej tą droga (oraz granicą działek 163/4 i 163/5 oraz dz. 154 obręb Stępień) przez Biedkowo, Drewnowo do miejscowości Wielkie Wierzno, następnie drogą Wielkie Wierzno-Frombork przez Małe Wierzno do mostu na rzece Bauda i w górę rzeki do miejscowości Jędrychowo (granicy działek 56 oraz 58 w obr. ew. Jędrychowo) i granicą tych działek do DW505 i tą drogą do zjazdu w kierunku miejscowości Krzywiec i dalej drogą do granicy gmin Frombork-Tolkmicko i dalej tą granicą do DW504, następnie do zjazdu w kierunku miejscowości Krzyżewo, skąd drogą przez oddział leśny 46 Nadleśnictwa Elbląg do granicy gmin Frombork-Tolkmicko i tą granicą do granicy pasa technicznego (przyległego do linii brzegowej Zalewu Wiślanego).

OBWÓD nr 78

Ogólna powierzchnia – 8127,84ha. Od miejscowości Stabunity drogą przez miejscowość Drwęca, Kamienną Drogą do DW513 w miejscowości Babiak, dalej tą drogą przez Miłkowo, Mingajny, do skrzyżowania z drogą 1397N, następnie tą drogą oraz drogą gruntową w linii prostej do miejscowości Wola Lipecka i dalej drogą przez Radziejewo do DW512 w miejscowości Różaniec, dalej tą drogą do miejscowości Łoźnik, skąd drogą przez Kowale, Glądy Lubianka, Kłusity Wielkie do miejscowości Stabunity.

Archiwalne mapy obwodów łowieckich 4,14, 21:

Mapka obwodu nr 4

Mapka obwodu nr 14

Mapka obwodu nr 21