Konkurs plastyczno-techniczny „Las” „Stwory Leśne” pod patronatem Koła Łowieckiego „Mewa”

Dnia 16.05.2018r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-techniczny „Las”            „Stwory Leśne” pod Patronatem Koła Łowieckiego Mewa.

Konkurs był adresowany do uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów środowiskiem leśnym, jego walorami przyrodniczymi i turystycznymi, motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska, jak również kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne.

   1.Przedmiotem  konkursu było:

  • zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej pt. „LAS” .
  • zaprojektowanie i wykonanie pracy przestrzennej pt. „Stwory leśne”
  1. Projekt ma być niepowtarzalny i oryginalny, wykonany indywidualnie.
  2. Technika prac dowolna: rysunek kredką, tuszem, węglem, ołówkiem, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka, grafika komputerowa. W pracy przestrzennej mile widziane „dary lasu” (kora, mech, korzenie itp.).
  3. Format prac od A4 do A3, praca przestrzenna.
  4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora, klasa.
  5. Z prac stworzona będzie wystawa, a komisja wyłoni najpiękniejsze prace, za które autorzy otrzymają nagrody.

Spośród wielu prac komisja w składzie: logopeda p. Jolanta Witkowska  i pielęgniarka szkolna p. Terasa Gacka wyłoniły zwycięzców:

W kategorii plastycznej „Las”:

I miejsce Edyta Olczak kl. III a

II miejsce Maciej Wiśniewski kl. III a

III miejsce Amelia Kajda kl. 0 b

oraz Wojciech Morawski kl. I a

W kategorii Praca Przestrzenna:

I miejsce Szymon Stempliński II Ia

II miejsce Lena Podgórska kl. 0 a

III miejsce Fabian Dzikiewicz kl. III a

Nagrody dla młodych zwycięzców konkursu wręczali Pani Wioletta Nowakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej,                              Jacek Maludziński – Sekretarz Koła Łowieckiego Mewa oraz Wojciech Wiernasz – Skarbnik Koła Łowieckiego Mewa. 

Organizatorem i koordynatorem konkursu była Pani Joanna Stemplińska w Szkole Podstawowej oraz                                              Jacek Maludziński – sekretarz Koła Łowieckiego „Mewa”.