Kapituła Odznaczeń Łowieckiech

W dniu 18 lutego 2018r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia następującym osobom:

 

Kol. Andrzej Silicki – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Leszek Kołakowski – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Dominik Kunc – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Kazimierz Kubiak – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

 

Darz Bór.