Dianą być! – relacja ze spotkania

W dniu 14 marca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie polujących kobiet Dianą być! Spotkanie patronatem honorowym objęli Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska, Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzej Gdula oraz Łowczy Krajowy dr Lech Bloch. Impreza okazała się wielkim sukcesem! Poza oficjalnymi przemówieniami, które pokrzepiły kobiece serca i utwierdziły w przekonaniu, że kobiety są ważną częścią nowoczesnego łowiectwa, panelem dyskusyjnym z udziałem Koleżanek i Kol. Bogusława Lindy oraz filmem prezentującym działalność Dian na niwie łowieckiej… były śpiewy, tańce i świetna zabawa!

Darz Bór Koleżanki!

dianą byćwięcej zdjęć