Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – sarna rogacz

Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – sarna rogacz, pozyskanych na terenie obwodów nadleśnictwa Orneta i Zaporowo, odbędzie się od godziny 15:00 dnia 25.11.2019r. w Hotelu Kristal ul. Skośna w Braniewie.

Skład zespołu oceniającego: przewodniczący: Jan Hryniewicz, członkowie: A. Gawron, J.Grabowski, W. Kunc, M.Szempliński, asystenci: A. Kurzyński, C. Rant.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Chrońmy lasy ”

Dnia 3 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Chrońmy lasy”. Celem konkursu było kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, uwrażliwienie na piękno lasów i zagrożenia jakie niesie rozwój cywilizacji.   Uczniowie wykonali przepiękne prace w formie plakatu. Organizatorem konkursu była wychowawczyni świetlicy szkolnej p. Joanna  Stemplińska i Koło Łowieckie Mewa w Braniewie, które ufundowało nagrody sportowe  dla każdej z klas. Przedstawiciele Koła Łowieckiego sekretarz p. Jacek Maludziński i skarbnik p. Wojciech Wiernasz wręczyli upominki i zaprosili na lekcję żywej przyrody na ścieżkę dydaktyczną do Nadleśnictwa Zaporowa. Wykonane prace można obejrzeć na holu przy świetlicy szkolnej oraz w Sadybie Myśliwskiej Koła Łowieckiego Mewa.

Dziękujemy wychowawcom klas i  uczniom za udział w tym przedsięwzięciu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie serdecznie dziękują Kołu Łowieckiemu „Mewa” w Braniewie za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i działań proekologicznych na rzecz przyrody.

Przystrzeliwanie broni

Przystrzeliwanie broni członków Koła Łowieckiego „Mewa” odbędzie się w dniu 04.05.2019r. w godz. 09:00-13:00

oraz w dniu 11.05.2019r. w godz. 09:00-13:00 –

Strzelnica Myśliwska Wilanowo.

Ocena prawidłowości odstrzału

Ocena prawidłowości odstrzału jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela oraz muflona pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim przeprowadzona zostanie w dniu 20 marca (środa) od godziny 14.00 w siedzibie Koła Łowieckiego ODYNIEC w miejscowości Próchnik k/Elbląga, ul. Strumykowa 16.

Ocena prawidłowości odstrzału z rejonów: Nadleśnictwo Dobrocin, Nadleśnictwo Elbląg, Nadleśnictwo Młynary, Nadleśnictwo Zaporowo przez komisję w składzie: Mirosław Marach –Przewodniczący Komisji, Krzysztof Utrysko –Przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwo Elbląg, członkowie: Krzysztof Jakiel, Daniel Nowicki, Tomasz Urbański, asystent: Mariusz Szempliński, nadzór nad pracą komisji z ramienia Zarządu Okręgowego Ryszard Hołowiński.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików. 

Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł, natomiast dzika innego niż wyżej wymieniony wynosi 300 zł.

Link do Rozporządzenia

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego ws. informacji pojawiających się w mediach na temat polowania dewizowego obywateli Włoch w miejscowości Nowa Pasłęka k. Braniewa

Z informacji uzyskanych od Koła Łowieckiego Mewa, organizatora polowania wynika, że myśliwi z Włoch polujący na kaczki i gęsi w wyżej wymienionym Kole, które miało zawartą umowę z biurem polowań dewizowych na wyżej wymienione gatunki posiadali upoważnienia na odstrzał tych ptaków.

Byli wpisani do książki ewidencji polowań, ponadto zostali zgłoszeni do straży granicznej czyli spełnili wszystkie wymagania, aby polować na te ptactwo. Dnia 18 października 2018 r. w polowaniu brało udział czterech obywateli Włoch, łącznie pozyskali 34 gęsi i 1 kaczkę. Opiekunem grupy myśliwych był Wojciech Wiernasz (polowanie odbywało się pod nadzorem opiekuna myśliwych).  Polowanie odbywało się na terenie dzierżawiony przez Koło Łowieckie Mewa – obwód łowiecki nr 27 – obwód dzierżawiony jest nieprzerwalnie od 2 stycznia 1979 r.

Zgodnie z  § 5.1. ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych. Łowczy Koła Łowieckiego Mewa zapewnia, że dnia 18 października br. w polowanie wykonywało czterech myśliwych i zostały użyte dwa psy.

Z przesłanego przez Zarząd Koła Łowieckiego Mewa sprawozdania zbiorczego z przebiegu polowań na kaczki i gęsi w obwodzie łowieckim nr 27 polowania odbywały się z dniach 7-9 października, 12-14 października, 15 października, 17-18 października br. – ogółem 9 dni polowania – pozyskano 184 gęsi oraz 114 kaczek.

Polski Związek Łowiecki podkreśla, że każdy myśliwi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy Prawo łowieckie oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz. Sprawę wyjaśniają odpowiednie służby.