Pomoc Ukraińskiej Mniejszości Narodowej.

Stowarzyszenie Kół Łowieckich Ziemi Braniewskiej przekazało Ukraińskiej Mniejszości Narodowej 100 kompletów kołder i poduszek oraz 100 kompletów poszew na kołdry i poduszki o łącznej wartości 11.000 tyś zł, jako pomoc ofiarom wojny na Ukrainie przybyłym na nasze tereny.

W pomocy dla rodzin uchodźców z Ukrainy wzieli udział:

  1. Koło Łowieckie „Mewa”
  2. Koło Łowieckie „Oręż”
  3. Koło Łowieckie „Ponowa”
  4. Koło Łowieckie „Dzik Braniewo”

Wszystkim poszkodowanym życzymy wszystkiego dobrego w trudnych czasach.

Darz Bór.

Składka członkowska do PZŁ na 2022 r.

Naczelna Rada Łowiecka uchwałą Nr 408/2021 z dnia 5 listopada 2021 rok uchwaliła wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2022 rok.

Wyskość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenie w 2022r. ustala następująco:

Składka normalna – 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem : 393 zł

Składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ – 175 zł plus 43 zł razem 218 zł

Składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ – 87,50 zł plus 43 zł razem 130,50 zł

Składki ZO Elbląg prosi o wpłacanie na konto:

Nr konta: 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 Bank Millenium

Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej.

Dnia 23.07.2021 r. (Piątek) w siedzibie koła łowickiego „Mewa” Braniewo w miejscowości Baranówka, odbędzie się ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej pozyskanej na terenie nadleśnictwa Zaporowo i Orneta.

Oceny dokona Zespół nr 4 w składzie: przewodniczący: J. Hryniewicz. Członkowie: A. Gawron, J. Grabowski, W. Kunc, M. Szempliński, K. Jakiel. Asystenci: A. Kurzyński, C. Rant. Zespół rozpoczyna ocenę od godz. 11.00

Kontakt telefoniczny do przewodniczącego zespołu: Jan Hryniewicz tel. 602492739

Myśliwi z Braniewa zebrali 15 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do Powiatowego Centrum Medycznego

Braniewscy myśliwi wspierają służby medyczne. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich „Mewa”, „Oręż”, „Dzik” oraz „ Ponowa” zebrali dla Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie 15 tysięcy złotych.

Radio Olsztyn:

Myśliwi z Braniewa zebrali 15 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do Powiatowego Centrum Medycznego : Radio Olsztyn

Składka członkowska do PZŁ na 2021 r.

Naczelna Rada Łowiecka uchwałą Nr 317/2020 i 318/2020 uchwaliła wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2021 rok.

W myśl tej uchwałyna 2021 rok składka członkowska wynosi:

Składka normalna: 360 zł + ubezpieczenie 43 zł –razem 403 zł

Składka ulgowa w wysokości 50% przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenie, którzy ukończyli 70 rok życia: 180 zł + ubezpieczenie 43 zł –razem 223 zł

Składka ulgowa przysługująca w wysokości 25% przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia –90 zł + ubezpieczenie 43 zł-razem 133 zł.

Składki wpłacamy przelewem na rachunek ZO PZŁ w Elblągu.

Składki wpłacamy do 31 grudnia 2020 roku.

PZŁ Elbląg Nr konta bankowego: 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 Bank Millenium

Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej – Jelenie i Daniele

W dniu 26 czerwca 2020r. /piątek/ o godz 15:00 w Braniewie w restauracji Kristal ul. Skośna 1 odbędzie    się ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia europejskiego, jelenia sika  i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020r.

Komunikat nr 20 Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu z dnia 17 czerwca wraz z załącznikiem:

Komunikat_nr_20_z_17_czerwca_2020_r

Owiadczenia_COVID_-19