Archiwum miesiąca: październik 2023

Medal okolicznościowy Koła Łowieckiego „Szarak” w Gdańsku.

W dniu 21 października 2023r. podczas polowania hubertowskiego z okazji 75-lecia Koła Łowieckiego „Szarak” w Gdańsku w miejscowości Gąski 7, gmina Prabuty. Koło Łowieckie „Mewa” Braniewo otrzymało medal okolicznościowy „Z okazji 100-lecia zjednoczenia Łowiectwa w Polsce oraz 75-lecia Koła Łowieckiego „Szarak” w Gdańsku”. Medal został przekazany przez Prezesa Koła „Szarak” Zbigniewa Tylmana oraz Łowczego Koła Waldemara Rumińskiego podczas uroczystego pokotu na ręce Skarbnika Koła Łowieckiego „Mewa” w Braniewie Krzysztofa Witkowskiego.

Darz Bór.