Archiwum miesiąca: czerwiec 2019

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Chrońmy lasy ”

Dnia 3 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Chrońmy lasy”. Celem konkursu było kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, uwrażliwienie na piękno lasów i zagrożenia jakie niesie rozwój cywilizacji.   Uczniowie wykonali przepiękne prace w formie plakatu. Organizatorem konkursu była wychowawczyni świetlicy szkolnej p. Joanna  Stemplińska i Koło Łowieckie Mewa w Braniewie, które ufundowało nagrody sportowe  dla każdej z klas. Przedstawiciele Koła Łowieckiego sekretarz p. Jacek Maludziński i skarbnik p. Wojciech Wiernasz wręczyli upominki i zaprosili na lekcję żywej przyrody na ścieżkę dydaktyczną do Nadleśnictwa Zaporowa. Wykonane prace można obejrzeć na holu przy świetlicy szkolnej oraz w Sadybie Myśliwskiej Koła Łowieckiego Mewa.

Dziękujemy wychowawcom klas i  uczniom za udział w tym przedsięwzięciu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie serdecznie dziękują Kołu Łowieckiemu „Mewa” w Braniewie za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i działań proekologicznych na rzecz przyrody.