Archiwum miesiąca: wrzesień 2017

Wybory Nowego Sekretarza

W dniu 10.09.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „MEWA” powołało nowego Sekretarza,                         kol. Jacek Maludziński (pierwszy od prawej). 

Członkowie Zarządu Koła Łowieckiego „MEWA” z nowo wybranym Sekretarzem.

Darz Bór.

Jubileusz 70 lecia Koła Łowieckiego „MEWA” Braniewo


W dniu 26.08.2017r. w leśnej scenierii na „Sadybie” w miejscowości Baranówka, Koło Łowieckie „Mewa” Braniewo obchodziło Jubileusz 70 lecia.

Na uroczystość przybyli koledzy myśliwi z partnerkami wraz z zaproszonymi gośćmi, rolnicy, przedstawiciele władz samorządowych oraz leśnych, przedstawiciele Policji i Straży Granicznej, członkowie okręgowych władz PZŁ, delegacja Kół Łowieckich Ziemii Braniewskiej.  

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzeniem sztandaru K. Ł „MEWA” i mszą świętą, którą odprawiał ks. Leszek Galica proboszcz Bazyliki Mniejszej w Braniewie oraz ks. Krzysztof Bucika proboszcz parafi w Płoskini. Mszę sprawowano w intencji myśliwych, leśników oraz ich rodzin. 

                          Po mszy świetej  kol. Jan Hryniewicz Prezes K.Ł „MEWA” rozpoczął część oficjalną

                          kol. Jerzy Szkutnik przedstwił chronologicznie historię Koła od 1946r. 
                           Kol. Przemysław Szkutnik informując, odczytał stosowną uchwałe, o odznaczeniu                                                                                      Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okregu PZŁ, Koła Łowieckiego „Mewa” Braniewo 

                          Prezes EORŁ kol. Jan Kandypowicz udekorował sztandar Koła Łowieckiego „Mewa” Braniewo

                           Następnie odznaczono,                                                                                                                                                                                            kol. Łowczego Andrzeja Kurzyńskiego – Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz                                                                                  kol. Roberta Goerick – Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej,

                           Jednocześnie odznaczenia otrzymali bracia Jerzy i Przemysław Sztutnik – Medale Zasłużony dla                                                              Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ,

                          Kol. Andrzej Czapliński oraz kol. Bolesław Szafrański – członkowie Komisji Kultury EORŁ, składają                                                           najserdeczniejsze życzenia oraz przekazują kwiaty

                           Przedstawiciele Władz samorządowych, Policji i Straży Granicznej, Leśnych a  także zaprzyjaźnionych                                                 kół łowieckich kolejno zabierali głos skladając szczere, serdeczne życzenia w związku z obchodzoną                                                   przez nasze Koło siedemdziesiątą rocznicą powstania.  

                           Po zakończeniu części oficjalnej wyprowadzono sztandar,  Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus”                                                          zagrał sygnał na „Posiłek”. Zaproszono wszystkich przybyłych gości na posiłek i biesiadę myśliwską.