Archiwum miesiąca: luty 2016

WYMIANA LEGITYMACJI PZŁ, AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Naczelna Rada Łowiecka w dniu 15 grudnia 2015r. podjęła uchwałę w sprawie nowego wzoru legitymacji PZŁ. Wymiana legitymacji rozpocznie się w II kwartale 2016 roku, po wcześniejszym uaktualnieniu danych osobowych myśliwych w systemie informatycznym PZŁ.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety osobowej /załącznik poniżej/  i  przekazanie formularza wraz ze zdjęciem dowodowym dla kol. Bartłomieja Fita – Sekretarza KŁ „MEWA”

Formularz osobowy.pdf

Formularz osobowy.doc

Prosimy sprawę traktować jako pilną.