Archiwum miesiąca: grudzień 2015

PRZYPOMINAMY KOLEGOM O AKCJACH ANTYWNYKARSKICH….

Zbiórka kolegów myśliwych na akcje antywnykarskie

       • w obw. 27  godz. 9:00
       • w obw. 56  godz. 9:30
     • w obw. 78  godz. 10:00

Odpowiedzialni za organizację akcji antywnykarskich są strażnicy obwodów, a z tytułu nadzoru     kol. podłowczy koła.

TERMINY AKCJI:

12.12.15; 27.12.15; 10.01.16; 24.01.16; 07.02.16; 21.02.16