Archiwum miesiąca: lipiec 2015

WALNE ZGROMADZENIE

Dnia 17.05.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie. Podczas obrad powołano na 5-letnią kadencję:

Prezes – Jan Hryniewicz

Łowczy – Jan Staniszewski

Podłowczy – Leszek Kołakowski

Skarbnik – Wojciech Wiernasz

Sekretarz – Bartłomiej Fita

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu powołał gospodarzy i strażników:

obw. 27 – gospodarz Maciej Wyszomirski

             – strażnik Łukasz Staniszewski

obw. 56 – gospodarz Tomasz Kozioł

             – strażnik Arkadiusz Ostrowski

obw. 78 – gospodarz Marek Zawadzki

            – strażnik Jerzy Wolak