Zarządy

Wszystkie zarządy w ciągu 70 lat istnienia koła poprzez dobrą pracę przekazywały sobie łowiska lepiej zagospodarowane, kasę koła zasobniejszą, stan osobowy lepiej zorganizowany i bardziej zdyscyplinowany. Ludziom którzy w nich pracowali zawdzięczamy to, że dzisiejsza MEWA ma się dobrze. Każdy z kolejnych zarządów pozostawił po sobie więcej niż zastał w chwili przejmowaniu obowiązków od swoich poprzedników. Z uwagi na brak dokumentów archiwalnych nie udało się ustalić wszystkich składów osobowych zarządów koła w całym okresie jego istnienia. Najwięcej wiemy o prezesach.                                                                                                                                                                                  

Prezesi Koła

Pierwszym prezesem był Jerzy Onych, drugim Stanisław  Borowiak, trzecim Henryk Ryszko, czwartym Protazy Bunda, piątym Józef Obodziński (w latach 1952 – 1955), szóstym  (prawdopodobnie) Edward Kamiński, siódmym ponownie Henryk  Ryszko (w latach 1961 – 1963), ósmym Jan Baczkowski (w latach  1964 – 1967), dziewiątym ponownie Stanisław Borowiak (w latach  1968 – 1974), dziesiątym przez jedną kadencję Ryszard Karpiński,  jedenastym  Stefan Śmirski (w latach 1975 – 1991), dwunastym przez  kilka miesięcy Henryk Szkutnik, trzynastym Andrzej Goerick (w latach 1992 – 2000), a czternastym od roku 2000 do dnia dzisiejszego Jan Hryniewicz.

Wiceprezesi

W historii koła było dwóch wiceprezesów. W latach 1975 – 1978 – Andrzej  Goerick i w  latach 1989 – 1991 –  Marian Kopczyński.

Łowczowie

Z powodu braku dokumentów w archiwach koła dziś już nie da się ustalić wszystkich którzy nimi byli. To właśnie na nich spoczął największy ogrom pracy, która w naszym kole została zrobiona. Dzięki nim mamy dziś łowiska zasobne w zwierzynę i dobrze zagospodarowane. Na podstawie wspomnień najstarszych członków i istniejących dokumentów wiemy, że funkcję tę pełnili na pewno koledzy: Protazy Bunda, Józef  Knitter, Henryk Ryszko, Andrzej Borowiak, Stanisław  Wiernasz, Zbigniew Sierzputowski, Stefan Śmirski, Andrzej Goerick, Stanisław Kowalczyk, Ryszard Włodarczyk, Roman Kłos, Jan Staniszewski i aktualnie od 2016 Andrzej Kurzyński

Skarbnicy

Byli nimi na pewno koledzy: Eugeniusz Sierzputowski, Jan Kundzinowicz, Zygmunt  Góźdź, Zbigniew Sierzputowski, Andrzej Goerick, Józef Korwelis (przez 19 lat – ostatnio 1998 – 2001), Elżbieta  Kozioł (1994 – 1998), Wojciech Wiernasz od 2001 r. do dziś.

Sekretarze

Najdłużej, ponad trzydzieści lat, funkcję tę pełnił Zenon  Gruszkiewicz. Byli nimi też: Henryk Ryszko, Stanisław Kowalczyk, Józef Obolewicz, Jan Hryniewicz, Marian Kopczyński, Jacek Borowiak (1996 – 2000), Bartłomiej Fita (2000-2017) i aktualnie od 2017r. Jacek Maludziński

Podłowczowie

W historii koła funkcja ta pojawiała się i znikała. W latach  sześćdziesiątych byli nimi: Wacław Grochowalski, Roman  Włodarczyk, Maciej Składziński. W latach 1988 – 1989 Jacek  Borowiak, w okresie 1995 – 1996 Leszek Dorawa, w latach 1997  – 2000 Jan Hryniewicz, w latach 2000-2001 Wiernasz Wojciech  w latach 2001 – 2015  Grzegorz Kapusto, od 2015 Leszek Kołakowski

 

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „MEWA” z dnia 02.10.2005 roku, nadano tytuł  HONOROWEGO PREZESA KŁ „MEWA” dla Kol. Śmirskiego Stefana.

 

 

 powrót»