Łowiska


fotki

„Zaszumiał las, zaszumiał bór od Łańska do Fromborka.
Hej! szumi dąb, cis ,świerk i buk i sosna bursztynowa.
A jeleń wygląda z gęstwiny i śmieją się usta kaliny.
Brzmi róg, hej! hej! Z Ramuckich kniej.
Od Łańska do Fromborka.”

                                                                      ( Maria Zientara -Malewska )

Tereny, na których leżą dzierżawione przez Koło, obwody łowieckie, należą do bardzo ciekawych pod względem geograficznym. Ich ukształtowanie i bliskie sąsiedztwo morza, wpływa na istnienie podziału obszaru na dwie strefy klimatyczne. Obfitość opadów i niższe średnie temperatury roczne, to cecha Wysoczyzny Elbląskiej. Drugą strefą jest Równina Warmińska, region naturalny, położony pomiędzy Wysoczyzną Elbląską (na zachodzie) i Wzniesieniami Górowskimi (na wschodzie). Powierzchnia 642 km2. Obszar równinny, częściowo zbudowany  z iłów polodowcowych, położony na wysokości ok. 70 m n.p.m., odwadniany przez Baudę i dolną Pasłękę. Region rolniczy o żyznych glebach, występują niewielkie płaty lasu. Większe miejscowości leżą na granicach regionu – na południu Pasłęk, na północy Frombork i Braniewo.

NASZE OBWODY  –  Koło nasze dzierżawi trzy obwody łowieckie o powierzchni ogólnej 20 931 ha.

OBWÓD nr 27 

Ogólna powierzchnia – 6993ha. Jest obwodem polnym z niewielkimi lasami o łącznej powierzchni 904ha. Granica obwodu przebiega następująco: od granicy Państwa, szosą do m. Gronowo i dalej do m. Braniewo, skąd szosą przez m. Stępień do m. Frombork,skąd skręca w prawo w kierunku Zalewu Wiślanego i biegnie 500m w głąb Zalewu i dalej równolegle, wzdłuż brzegu , w kierunku wschodnim, do granicy Państwa, skąd tą granicą, w kierunku drogi asfaltowej prowadzącej do
m. Gronowo.

OBWÓD nr 56

Ogólna powierzchnia – 6627ha, z czego na lasy przypada 2060ha. Granica obwodu przebiega następująco: Od m.Frombork, szosą Frombork – Braniewo, przez m.Stępień, do styku z drogą polną, po prawej stronie szosy, skręca w prawo i tą drogą, biegnie w kierunku m. Biedkowo, omijając po prawej stronie m. Garbina. Z m. Biedkowo, szosą, biegnie w kierunku m. Drewnowo i dalej prosto, w kierunku m. Wielkie Wierzno, gdzie dochodzi do szosy Wielkie Wierzno – Frombork i skręca w prawo i tą szosą, do mostu na rzece Bauda.Następnie nurtem rzeki, dochodzi do m. Jędrychowo, gdzie, pod kątem prostym, dochodzi do szosy Jędrychowo – Krzywiec i tą szosą  do m.Krzywiec,przechodzi przez tą miejscowość i skręca w lewo w środku wsi, biegnąc prosto,  dochodzi  do granicy gmin Tolkmicko – Frombork, skręca w prawo i tą granicą, dochodzi do szosy Pogrodzie – Frombork, skręca w prawo i szosą, dochodzi do przystanku PKS-u w m.Krzyżewo, skręca z szosy w lewo i biegnie w kierunku m.Chojnowo, gdzie znowu granicą gmin Tolkmicko – Frombork, dochodzi do Zalewu Wiślanego, skręca w prawo i dwukilometrowym pasem Zalewu Wiślanego, od linii brzegowej, dochodzi do m. Frombork, gdzie następuje styk z obwodem 27.

OBWÓD nr 78

Ogólna powierzchnia – 8111ha, z czego na lasy przypada 2390ha. Granica obwodu przebiega następująco: Od m. Stabunity, szosą, przez m. Drwęca, Miłkowo do m. Mingajny, skąd polną drogą, przez m. Wola Lipecka, Radziejewo i Różaniec, dochodzi do szosy Pieniężno – Górowo Ił. Skręca w prawo i szosą do m. Łożnik, skąd skręca w prawo, w kierunku m. Glądy, Lubianka i stąd, drogą polną, przez Kłusyty Wielkie,  dochodzi do m. Stabunity.

Archiwalne mapy obwodów łowieckich 4,14, 21:

Mapka obwodu nr 4

Mapka obwodu nr 14

Mapka obwodu nr 21