Sprzątamy Las – Rosiny 2018

„Ponieważ Ziemia opiekuje się Nami, zaopiekujmy się Ziemią.

 Odwzajemnijmy miłość jaką Nas obdarza,

utrzymując ją w czystości i w szczęściu.”

 

Dnia 22.05.2018r. dzięki współpracy z Kołem Łowieckim Mewa w Braniewie uczniowie klas III a i III c Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie przystąpili do akcji ekologicznej – sprzątanie lasu. Głównym założeniem akcji było przedstawienie uczniom przyczyn zanieczyszczenia środowiska leśnego, zachęcenie do podejmowania działań dotyczących ochrony lasu, uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych niszczących ekosystem leśny, jak również przedstawienie zasad kulturalnego zachowania się w lesie.

 Wyposażeni w sprzęt niezbędny do wykonania szczytnego zadania, uzbrojeni w rękawiczki, worki na śmieci i ogromne chęci wraz z opiekunami i sekretarzem Koła Łowieckiego Mewa p. Jackiem Maludzińskim ochoczo zabraliśmy się do pracy. Wspólnie oczyściliśmy las z odpadów, jakie pozostawili po sobie tzw. pseudo turyści. Było tego dość sporo. Butelki, puszki, papiery i sterta innych śmieci dzięki naszej pracy została wywieziona z lasu.

Pan Jacek Maludziński zapoznał uczniów z zasadami zachowania się w lesie. Przestrzegł czego nie można robić i na co powinniśmy zwracać uwagę, korzystając z odpoczynku na łonie natury.

Po ciężkiej pracy dzięki uprzejmości p. Maludzińskiego zostaliśmy zaproszeni na pieczone kiełbaski, słodycze i napoje.                     Ognisko przygotował kolega Andrzej Rybczyński członek Koła Łowieckiego Mewa.

Podczas zabaw obserwowaliśmy przyrodę. Nasłuchiwaliśmy odgłosów lasu, w dyskretny sposób przyglądaliśmy się życiu jego małych mieszkańców: mrówek, żab, żuków.

Na wspólnym spotkaniu mieliśmy zaszczyt poznać najstarszego łowczego Koła Łowieckiego Mewa Pana Ryszarda Włodarczyka, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział uczniom o życiu lasu, historii łowiectwa i zwierzynie zamieszkującej pobliskie lasy, zachęcając ty samym do czynnego udziału w ochronę przyrody.

Na koniec spotkania wszyscy uczniowie przyrzekli, że będą przestrzegać zasad kulturalnego zachowywania się w lesie  i aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz przyrody i otaczającego ich środowiska. Z rąk najstarszego łowczego Pana Ryszarda Włodarczyka i sekretarza Koła Łowieckiego Mewa Pana Jacka Maludzińskiego wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy „Miłośnika Przyrody”, jak również listę zasad zachowania się w lesie, za co serdecznie dziękujemy.

tekst i zdjęcia: Pani Joanna Stemplińska

Konkurs plastyczno-techniczny „Las” „Stwory Leśne” pod patronatem Koła Łowieckiego „Mewa”

Dnia 16.05.2018r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-techniczny „Las”            „Stwory Leśne” pod Patronatem Koła Łowieckiego Mewa.

Konkurs był adresowany do uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów środowiskiem leśnym, jego walorami przyrodniczymi i turystycznymi, motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska, jak również kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne.

   1.Przedmiotem  konkursu było:

  • zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej pt. „LAS” .
  • zaprojektowanie i wykonanie pracy przestrzennej pt. „Stwory leśne”
  1. Projekt ma być niepowtarzalny i oryginalny, wykonany indywidualnie.
  2. Technika prac dowolna: rysunek kredką, tuszem, węglem, ołówkiem, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka, grafika komputerowa. W pracy przestrzennej mile widziane „dary lasu” (kora, mech, korzenie itp.).
  3. Format prac od A4 do A3, praca przestrzenna.
  4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora, klasa.
  5. Z prac stworzona będzie wystawa, a komisja wyłoni najpiękniejsze prace, za które autorzy otrzymają nagrody.

Spośród wielu prac komisja w składzie: logopeda p. Jolanta Witkowska  i pielęgniarka szkolna p. Terasa Gacka wyłoniły zwycięzców:

W kategorii plastycznej „Las”:

I miejsce Edyta Olczak kl. III a

II miejsce Maciej Wiśniewski kl. III a

III miejsce Amelia Kajda kl. 0 b

oraz Wojciech Morawski kl. I a

W kategorii Praca Przestrzenna:

I miejsce Szymon Stempliński II Ia

II miejsce Lena Podgórska kl. 0 a

III miejsce Fabian Dzikiewicz kl. III a

Nagrody dla młodych zwycięzców konkursu wręczali Pani Wioletta Nowakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej,                              Jacek Maludziński – Sekretarz Koła Łowieckiego Mewa oraz Wojciech Wiernasz – Skarbnik Koła Łowieckiego Mewa. 

Organizatorem i koordynatorem konkursu była Pani Joanna Stemplińska w Szkole Podstawowej oraz                                              Jacek Maludziński – sekretarz Koła Łowieckiego „Mewa”.

Przystrzelanie broni

Przystrzelanie broni członków Koła Łowieckiego „MEWA” Braniewo odbedzie się dnia 06.05.2018r. od godz: 09:00 do godziny 14:00 na strzelnicy w Wilanowie.

 

 

Kapituła Odznaczeń Łowieckiech

W dniu 18 lutego 2018r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia następującym osobom:

 

Kol. Andrzej Silicki – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Leszek Kołakowski – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Dominik Kunc – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Kazimierz Kubiak – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

 

Darz Bór.

Z kart historii „MEWY” – zdjęcia archiwalne

                           1959 – Garbina(polowanie zbiorowe)                           25.11.1977r pol.zbiorowe Baranówka                           1978 – Cielętnik(polowanie zbiorowe)
                           25.11.78 – Frombork(zbiórka na polowanie)                           1979 – Baranówka(polowanie zbiorowe)                           1980r – Kępa Jesionowska(polowanie zbiorowe)                           1983r-Mingajny                            09.01.94 – Narusa (polowanie zbiorowe)                          1997 Różaniec                           2004 – Garbina(polowanie zbiorowe)                           2004r( budowa ambony)

Ocena prawidłowości odstrzału

 

W dniu 16 marca 2018 /piątek/ o godz 15:00 w Braniewie w restauracji Kristal ul. Skośna 1 odbędzie    się ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia europejskiego, jelenia sika  i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2017/2018

 

 

Komunikat Zarządu Okręgowego nr 1 z dnia 25 stycznia 2018 r. wraz z załącznikami

Ponizej link do komunikatu nr 1/2018, procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków oraz Instrukcja w zakresie postępowania na obszarach z wystąpieniem ASF (obowiązuje od dnia 19.01.2018 r.)

 

Komunikat nr 1 z 25 stycznia 2018 r. wraz z zacznikami  procedur przeszukiwania obszarow i instrukcj ASF