Konkurs plastyczno-techniczny „Las” „Stwory Leśne” pod patronatem Koła Łowieckiego „Mewa”

Dnia 16.05.2018r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-techniczny „Las”            „Stwory Leśne” pod Patronatem Koła Łowieckiego Mewa.

Konkurs był adresowany do uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów środowiskiem leśnym, jego walorami przyrodniczymi i turystycznymi, motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska, jak również kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne.

   1.Przedmiotem  konkursu było:

  • zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej pt. „LAS” .
  • zaprojektowanie i wykonanie pracy przestrzennej pt. „Stwory leśne”
  1. Projekt ma być niepowtarzalny i oryginalny, wykonany indywidualnie.
  2. Technika prac dowolna: rysunek kredką, tuszem, węglem, ołówkiem, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka, grafika komputerowa. W pracy przestrzennej mile widziane „dary lasu” (kora, mech, korzenie itp.).
  3. Format prac od A4 do A3, praca przestrzenna.
  4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora, klasa.
  5. Z prac stworzona będzie wystawa, a komisja wyłoni najpiękniejsze prace, za które autorzy otrzymają nagrody.

Spośród wielu prac komisja w składzie: logopeda p. Jolanta Witkowska  i pielęgniarka szkolna p. Terasa Gacka wyłoniły zwycięzców:

W kategorii plastycznej „Las”:

I miejsce Edyta Olczak kl. III a

II miejsce Maciej Wiśniewski kl. III a

III miejsce Amelia Kajda kl. 0 b

oraz Wojciech Morawski kl. I a

W kategorii Praca Przestrzenna:

I miejsce Szymon Stempliński II Ia

II miejsce Lena Podgórska kl. 0 a

III miejsce Fabian Dzikiewicz kl. III a

Nagrody dla młodych zwycięzców konkursu wręczali Pani Wioletta Nowakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej,                              Jacek Maludziński – Sekretarz Koła Łowieckiego Mewa oraz Wojciech Wiernasz – Skarbnik Koła Łowieckiego Mewa. 

Organizatorem i koordynatorem konkursu była Pani Joanna Stemplińska w Szkole Podstawowej oraz                                              Jacek Maludziński – sekretarz Koła Łowieckiego „Mewa”.

Przystrzelanie broni

Przystrzelanie broni członków Koła Łowieckiego „MEWA” Braniewo odbedzie się dnia 06.05.2018r. od godz: 09:00 do godziny 14:00 na strzelnicy w Wilanowie.

 

 

Kapituła Odznaczeń Łowieckiech

W dniu 18 lutego 2018r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia następującym osobom:

 

Kol. Andrzej Silicki – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Leszek Kołakowski – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Dominik Kunc – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,

Kol. Kazimierz Kubiak – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

 

Darz Bór.

Z kart historii „MEWY” – zdjęcia archiwalne

                           1959 – Garbina(polowanie zbiorowe)                           25.11.1977r pol.zbiorowe Baranówka                           1978 – Cielętnik(polowanie zbiorowe)
                           25.11.78 – Frombork(zbiórka na polowanie)                           1979 – Baranówka(polowanie zbiorowe)                           1980r – Kępa Jesionowska(polowanie zbiorowe)                           1983r-Mingajny                            09.01.94 – Narusa (polowanie zbiorowe)                          1997 Różaniec                           2004 – Garbina(polowanie zbiorowe)                           2004r( budowa ambony)

Ocena prawidłowości odstrzału

 

W dniu 16 marca 2018 /piątek/ o godz 15:00 w Braniewie w restauracji Kristal ul. Skośna 1 odbędzie    się ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia europejskiego, jelenia sika  i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2017/2018

 

 

Komunikat Zarządu Okręgowego nr 1 z dnia 25 stycznia 2018 r. wraz z załącznikami

Ponizej link do komunikatu nr 1/2018, procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków oraz Instrukcja w zakresie postępowania na obszarach z wystąpieniem ASF (obowiązuje od dnia 19.01.2018 r.)

 

Komunikat nr 1 z 25 stycznia 2018 r. wraz z zacznikami  procedur przeszukiwania obszarow i instrukcj ASF