Przystrzeliwanie broni

Przystrzeliwanie broni członków Koła Łowieckiego „Mewa” odbędzie się w dniu 04.05.2019r. w godz. 09:00-13:00

oraz w dniu 11.05.2019r. w godz. 09:00-13:00 –

Strzelnica Myśliwska Wilanowo.

Ocena prawidłowości odstrzału

Ocena prawidłowości odstrzału jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela oraz muflona pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim przeprowadzona zostanie w dniu 20 marca (środa) od godziny 14.00 w siedzibie Koła Łowieckiego ODYNIEC w miejscowości Próchnik k/Elbląga, ul. Strumykowa 16.

Ocena prawidłowości odstrzału z rejonów: Nadleśnictwo Dobrocin, Nadleśnictwo Elbląg, Nadleśnictwo Młynary, Nadleśnictwo Zaporowo przez komisję w składzie: Mirosław Marach –Przewodniczący Komisji, Krzysztof Utrysko –Przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwo Elbląg, członkowie: Krzysztof Jakiel, Daniel Nowicki, Tomasz Urbański, asystent: Mariusz Szempliński, nadzór nad pracą komisji z ramienia Zarządu Okręgowego Ryszard Hołowiński.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików. 

Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł, natomiast dzika innego niż wyżej wymieniony wynosi 300 zł.

Link do Rozporządzenia

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego ws. informacji pojawiających się w mediach na temat polowania dewizowego obywateli Włoch w miejscowości Nowa Pasłęka k. Braniewa

Z informacji uzyskanych od Koła Łowieckiego Mewa, organizatora polowania wynika, że myśliwi z Włoch polujący na kaczki i gęsi w wyżej wymienionym Kole, które miało zawartą umowę z biurem polowań dewizowych na wyżej wymienione gatunki posiadali upoważnienia na odstrzał tych ptaków.

Byli wpisani do książki ewidencji polowań, ponadto zostali zgłoszeni do straży granicznej czyli spełnili wszystkie wymagania, aby polować na te ptactwo. Dnia 18 października 2018 r. w polowaniu brało udział czterech obywateli Włoch, łącznie pozyskali 34 gęsi i 1 kaczkę. Opiekunem grupy myśliwych był Wojciech Wiernasz (polowanie odbywało się pod nadzorem opiekuna myśliwych).  Polowanie odbywało się na terenie dzierżawiony przez Koło Łowieckie Mewa – obwód łowiecki nr 27 – obwód dzierżawiony jest nieprzerwalnie od 2 stycznia 1979 r.

Zgodnie z  § 5.1. ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych. Łowczy Koła Łowieckiego Mewa zapewnia, że dnia 18 października br. w polowanie wykonywało czterech myśliwych i zostały użyte dwa psy.

Z przesłanego przez Zarząd Koła Łowieckiego Mewa sprawozdania zbiorczego z przebiegu polowań na kaczki i gęsi w obwodzie łowieckim nr 27 polowania odbywały się z dniach 7-9 października, 12-14 października, 15 października, 17-18 października br. – ogółem 9 dni polowania – pozyskano 184 gęsi oraz 114 kaczek.

Polski Związek Łowiecki podkreśla, że każdy myśliwi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy Prawo łowieckie oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz. Sprawę wyjaśniają odpowiednie służby.

Piknik rodzinny Koła Łowieckiego „Mewa” w Braniewie

W dniu 07 lipca 2018 na Sadybie Koła Łowieckiego „Mewa” Braniewo w miejscowości Baranówka odbył się piknik rodzinny członków Koła. Przybyło około 180 osób, rodziny z dziećmi.

Na przywitanie każda z osób otrzymywała zieloną koszulkę z logo Koła Łowieckiego „Mewa” oraz napisem na plecach Piknik Rodzinny. Koszulki zaczynały się od rozmiaru 126cm, 136cm, 146cm dla dzieci, od rozmiaru – S dla młodzieży do rozmiaru 3XXL dla dorosłych.

kol. Maciej Wyszomirski z żona i z synem

kol. Tadeusz Salitra oraz kol. Ryszard Kaźmierczak

kol. Krzysztof Witkowski z żona

Prezes Jan Hryniewicz z wnukiem Leonem oraz z Sekretarzem Jackiem Maludzińskim przywitali przybyłych                                   gości i otworzyli piknik rodzinny.

Piknik rozpoczął się posiłkiem przygotowanym przez firmę cateringowa Restauracja Spichlerz Mariacki Justyny Goerick – Ostrowskiej z Braniewa.

dz

kol. Edmund Zawadzki wraz z żona oraz Pani Danuta Adamowicz

Prezes Jan Hryniewicz przekazał prowadzenie imprezy dla firmy Sportowa Inicjatywa  Bartosz i Małgorzata Siedlik, którzy przygotowali mnóstwo kreatywnych animacji. Konkursy, igrzyska, malowanie twarzy, foto-budka, trampoliny, przypinki, banki mydlane, dmuchany zamek, basen z kulkami oraz maskotka Minionka.

kol. Grzegorz Wyszomirski

Kolejnym etapem pikniku rodzinnego były scenariusze przygotowane przez firmę JAT PAINTBALL ZONE z Pogrodzia.

Wylosowani szczęśliwcy w przebraniu Misia i Zająca ruszyli w miot.

Koledzy stojący na linii, celnie strzelali, dowodem na to, było kilka siniaków….

Każdy z uczestników konkursów oraz  animacji otrzymywał Dyplom, Medal oraz Puchar  – Piknik Rodzinny Koła Łowieckiego „MEWA” Braniewo

kol. Grzegorz Wyszomirski wraz z łowczym Ryszardem Włodarczykiem

Prezes Jan Hryniewicz z wnukiem Leonem oraz z małżonką Dorota Hryniewicz

kol. Andrzej Rybczyński

kol. Jan Sołowiej

kol. Grzegorz Goerick

kol. Rafał Grzybowski wraz z rodziną

Kolejną atrakcja była przygotowana symulacja bitwy paintballowej dla dwóch grup w lesie.

Podczas jednego ze scenariuszy, zaproszony gość musiał spotkać w łowisku i zostać trafiony przez „długie lufy”  Koła Łowieckiego „Mewa”

Animacje prowadzone przez Panią Małgorzatę Siedlik oraz maskotkę Minionka.

Wnuk Prezesa Leon gotowy na pieczenie kiełbasek, zapytany, co będzie robił później stwierdził definitywnie, że idzie do lasu.

kol. Agata Kicmaniuk z psem  mysliwskim Logan (rasa: gończy polski)

kol. Karol Kurek, kol. Andrzej Silicki oraz kol. Jacek Kicmaniuk

kol. Jacek Maludziński

Zdobywcy Dyplomów i Pucharów w konkursach podczas Pikniku Rodzinnego.

Lekcja żywej przyrody Baranówka 2018

Dnia 15.06.2018 r. uczniowie klas III a i III c szkoły Podstawowej Nr5 w Braniewie wraz z wychowawczyniami, Dyrektorem Szkoły p. Wiolettą Nowakowską i wychowawcą  świetlicy szkolnej p. Joanną Stemplińską uczestniczyli w lekcji żywej przyrody z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu w Sadybie Myśliwskiej Koła Łowieckiego „MEWA” w miejscowości Baranówka. Głównym celem wyjazdu była edukacja przyrodnicza i ekologiczna.

Naszym przewodnikiem w tym dniu był podleśniczy z Leśnictwa Frombork p. Krzysztof Witkowski., członek Koła Łowieckiego „MEWA”, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał uczniom o florze i faunie leśnej.

Na początku naszej wędrówki przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się w lesie. Poznaliśmy gatunki drzew i zwierząt jakie możemy spotkać w naszych lasach. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji podleśniczego, poznając przy tym gwarę myśliwską. Wspólnie odnajdywaliśmy tropy leśnych zwierząt. Wysłuchaliśmy informacje na temat znaczenia lasu dla przyrody i gospodarki człowieka, budowy warstwowej lasu. Uczniowie mieli za zadanie zapamiętanie jak najwięcej informacji dotyczącej gwary myśliwskiej, ponieważ na koniec spotkania brali udział w quizie. Uczniowie, którzy najlepiej odpowiadali na pytania otrzymali znaczki Koła Łowieckiego Mewa. Każdy z uczestników otrzymał Dyplom „Mistrza Gwary Myśliwskiej”.

Kolejnym punktem programu był ciepły posiłek w postaci pieczonych kiełbasek i słodkiego poczęstunku.

Mamy nadzieję, że podjęte działania ekologiczne w tym roku szkolnym przyczynią się do zaszczepienia dzieciom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozbudzą wrażliwość na otaczający nas świat.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy przedstawicielom Koła Łowieckiego Mewa, sekretarzowi p. Jackowi Maludzińskiemu i skarbnikowi p. Wojciechowi Wiernaszowi  za aktywny udział w edukacji przyrodniczo-ekologicznej naszych uczniów i umożliwienie spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu w bardzo urokliwym miejscu ,jakim jest Sadyba Myśliwska Baranówka i tym samym zachęcamy do dalszej współpracy.

tekst i zdjecia: p. Joanną Stemplińską