Z wielkim żalem żegnamy…

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 01.01.2020r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, wieloletni leśniczy leśnictwa Frombork, członek naszego Koła, niezapomniany towarzysz łowów oraz życzliwy kolega :

Jan Adamowicz

Związany z naszym kołem od 1988r. Niech mu knieja wiecznie szumi.

Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – sarna rogacz

Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – sarna rogacz, pozyskanych na terenie obwodów nadleśnictwa Orneta i Zaporowo, odbedzie sie od godziny 15:00 dnia 25.11.2019r. w Hotelu Cristal ul. Skośna 7 w Braniewie.

Skład zespołu oceniającego: przewodniczący: Jan Hryniewicz, członkowie: A. Gawron, J.Grabowski, W. Kunc, M.Szempliński, asystenci: A. Kurzyński, C. Rant.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Chrońmy lasy ”

Dnia 3 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Chrońmy lasy”. Celem konkursu było kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, uwrażliwienie na piękno lasów i zagrożenia jakie niesie rozwój cywilizacji.   Uczniowie wykonali przepiękne prace w formie plakatu. Organizatorem konkursu była wychowawczyni świetlicy szkolnej p. Joanna  Stemplińska i Koło Łowieckie Mewa w Braniewie, które ufundowało nagrody sportowe  dla każdej z klas. Przedstawiciele Koła Łowieckiego sekretarz p. Jacek Maludziński i skarbnik p. Wojciech Wiernasz wręczyli upominki i zaprosili na lekcję żywej przyrody na ścieżkę dydaktyczną do Nadleśnictwa Zaporowa. Wykonane prace można obejrzeć na holu przy świetlicy szkolnej oraz w Sadybie Myśliwskiej Koła Łowieckiego Mewa.

Dziękujemy wychowawcom klas i  uczniom za udział w tym przedsięwzięciu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie serdecznie dziękują Kołu Łowieckiemu „Mewa” w Braniewie za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i działań proekologicznych na rzecz przyrody.

Przystrzeliwanie broni

Przystrzeliwanie broni członków Koła Łowieckiego „Mewa” odbędzie się w dniu 04.05.2019r. w godz. 09:00-13:00

oraz w dniu 11.05.2019r. w godz. 09:00-13:00 –

Strzelnica Myśliwska Wilanowo.

Ocena prawidłowości odstrzału

Ocena prawidłowości odstrzału jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela oraz muflona pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim przeprowadzona zostanie w dniu 20 marca (środa) od godziny 14.00 w siedzibie Koła Łowieckiego ODYNIEC w miejscowości Próchnik k/Elbląga, ul. Strumykowa 16.

Ocena prawidłowości odstrzału z rejonów: Nadleśnictwo Dobrocin, Nadleśnictwo Elbląg, Nadleśnictwo Młynary, Nadleśnictwo Zaporowo przez komisję w składzie: Mirosław Marach –Przewodniczący Komisji, Krzysztof Utrysko –Przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwo Elbląg, członkowie: Krzysztof Jakiel, Daniel Nowicki, Tomasz Urbański, asystent: Mariusz Szempliński, nadzór nad pracą komisji z ramienia Zarządu Okręgowego Ryszard Hołowiński.