Archiwum autora: admin

Składka członkowska do PZŁ na 2021 r.

Naczelna Rada Łowiecka uchwałą Nr 317/2020 i 318/2020 uchwaliła wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2021 rok.

W myśl tej uchwałyna 2021 rok składka członkowska wynosi:

Składka normalna: 360 zł + ubezpieczenie 43 zł –razem 403 zł

Składka ulgowa w wysokości 50% przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenie, którzy ukończyli 70 rok życia: 180 zł + ubezpieczenie 43 zł –razem 223 zł

Składka ulgowa przysługująca w wysokości 25% przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia –90 zł + ubezpieczenie 43 zł-razem 133 zł.

Składki wpłacamy przelewem na rachunek ZO PZŁ w Elblągu.

Składki wpłacamy do 31 grudnia 2020 roku.

PZŁ Elbląg Nr konta bankowego: 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 Bank Millenium

Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej – Jelenie i Daniele

W dniu 26 czerwca 2020r. /piątek/ o godz 15:00 w Braniewie w restauracji Kristal ul. Skośna 1 odbędzie    się ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia europejskiego, jelenia sika  i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020r.

Komunikat nr 20 Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu z dnia 17 czerwca wraz z załącznikiem:

Komunikat_nr_20_z_17_czerwca_2020_r

Owiadczenia_COVID_-19

Myśliwi Stowarzyszenia Kół Łowieckich Ziemi Braniewskiej przekazali maseczki ochronne.

Myśliwi Stowarzyszenia Kół Łowieckich Ziemi Braniewskiej w skład, w którego wchodzą koła łowieckie ,,Mewa’’, ,,Dzik’’, ,,Oręż’’, ,,Ponowa’’, ,,Szron’’ zdając sobie sprawę z zagrożenia epidemicznego wywołanego korona wirusem SARS-CoV-2 zakupili 7500 szt masek ochronnych, które postanowili przekazać lokalnym instytucjom powiatu braniewskiego.

W dniach 10-11 kwietnia 2020 roku myśliwi przekazali maski ochronne w dla :

Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie – 3000 szt;

Zespół Ratownictwa Medycznego w Pieniężnie – 1000szt;

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie – 500 szt;

Komenda Powiatowa Policja w Braniewie – 1500 szt;

Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach – 1500szt.

Myśliwi przekazując maski ochronne dziękują wszystkim pracownikom instytucji państwowych za ich zaangażowanie w walce z koronawirusem.

Z wielkim żalem żegnamy…

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 01.01.2020r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, wieloletni leśniczy leśnictwa Frombork, członek naszego Koła, niezapomniany towarzysz łowów oraz życzliwy kolega :

Jan Adamowicz

Związany z naszym kołem od 1988r. Niech mu knieja wiecznie szumi.

Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – sarna rogacz

Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – sarna rogacz, pozyskanych na terenie obwodów nadleśnictwa Orneta i Zaporowo, odbędzie się od godziny 15:00 dnia 25.11.2019r. w Hotelu Kristal ul. Skośna w Braniewie.

Skład zespołu oceniającego: przewodniczący: Jan Hryniewicz, członkowie: A. Gawron, J.Grabowski, W. Kunc, M.Szempliński, asystenci: A. Kurzyński, C. Rant.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Chrońmy lasy ”

Dnia 3 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Chrońmy lasy”. Celem konkursu było kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, uwrażliwienie na piękno lasów i zagrożenia jakie niesie rozwój cywilizacji.   Uczniowie wykonali przepiękne prace w formie plakatu. Organizatorem konkursu była wychowawczyni świetlicy szkolnej p. Joanna  Stemplińska i Koło Łowieckie Mewa w Braniewie, które ufundowało nagrody sportowe  dla każdej z klas. Przedstawiciele Koła Łowieckiego sekretarz p. Jacek Maludziński i skarbnik p. Wojciech Wiernasz wręczyli upominki i zaprosili na lekcję żywej przyrody na ścieżkę dydaktyczną do Nadleśnictwa Zaporowa. Wykonane prace można obejrzeć na holu przy świetlicy szkolnej oraz w Sadybie Myśliwskiej Koła Łowieckiego Mewa.

Dziękujemy wychowawcom klas i  uczniom za udział w tym przedsięwzięciu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie serdecznie dziękują Kołu Łowieckiemu „Mewa” w Braniewie za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i działań proekologicznych na rzecz przyrody.